Các chất tác dụng với HCl? Tính chất hóa học của Axit Clohidric

03/08/2021 13:51 UTC - Lượt xem: 1011650

Nếu bạn đang tìm hiểu về HCl nhưng chưa biết các chất tác dụng với HCl là chất như nào? Vậy thì theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để biết được đáp án là gì nhé.

HCl tác dụng với những chất nào

Các chất tác dụng với HCl

Axit clohiđric (HCl) là axit một nấc, tức nó có thể phân ly cho ra một ion H+ và một ion Cl. Khi hòa tan trong nước, H+ liên kết với phân tử nước tạo thành ion hydronium, H3O+.

HCl + H2O → H3O + Cl

Chính vì khả năng phân ly hoàn toàn trong nước nên nó được xếp vào nhóm axit mạnh và tác dụng được với những chất dưới đây:

HCl tác dụng với nhiều chất như những loại axit khác

HCl có khả năng tác dụng với nhiều chất như những loại axit khác

#1. Tác dụng với kim loại

Khi tác dụng với kim loại sẽ giải phóng khí H2 đồng thời tạo muối clorua. Lưu ý axit này không tác dụng với những kim loại đứng sau H2 trong dãy hoạt động hóa học:

 • Fe + 2HCl → FeCl2+ H2

#2. Tác dụng với bazo tạo muối clorua và nước

 • NaOH + HCl → NaCl + H2O

#3. Tác dụng với muối có gốc anion hoạt động yếu hơn để tạo ra muối mới và axit mới

 • CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

#4. Tác dụng với hợp chất có tính oxi hóa

Ngoài khả năng tác dụng với một số kim loại, bazo, muối…axit này còn thể hiện tính oxi hóa khi tham gia phản ứng với KMnO4, K2Cr2O7, MnO2, KClO3…Trong phản ứng này, HCl đóng vai trò là chất khử

 • 6HCl + KClO3 → KCl + 3Cl2↑ + 3H2O
 • 2HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2↑ + H2O
 • 14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2↑ + 7H2O
 • 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O

Axit clohiđric không tác dụng với chất nào?

Ở phần nội dung trên chúng ta đã tìm hiểu về hcl tác dụng với những chất nào?. Vậy axit này không tác dụng với chất nào? Là nội dung chính mà chúng ta tìm hiểu ngay sau đây:

HCl không có tác dụng với những chất nào

Không phải tất cả các chất axit này đều tác dụng

 • Kim loại đứng sau Hidro trong dãy điện hóa: Cu. Ag, Au,….
 • Muối không tan: Những muối có gốc CO3 và PO4 thì Axit clohiđric không tác dụng. Trừ K2CO3 và Na2CO3,K3PO4 và Na3PO4
 • Axit clohiđric không tác dụng với tất cả các axit
 • Axit clohiđric không tác dụng được với phi kim
 • Axit clohiđric không tác dụng được với oxit kim loại
 • Axit clohiđric không tác dụng được với oxit phi kim

Axit clohidric thể hiện tính oxi hóa – khử khi nào

Axit clohiđric còn được biết đến với tính oxi hóa – khử. Tính oxi hóa – khử của HCl được thể hiện cụ thể dưới đây:

Axit clohiđric có tính khử

Axit này thể hiện tính khử khi tác dụng với chất có tính oxi hóa mạnh như KMnO4, K2Cr2O7, MnO2, KClO3, …

 • 2HCl + MnO2→ MnCl2 + Cl2 + H2O
 • 16HCl + KMnO4→ 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O
 • 14HCl + K2CrO7 → 2KCl2 + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O
 • 6HCl + KClO3→ KCl + 3CL2+ 3H2O

Axit clohiđric có tính oxi hóa

Axit này thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các kim loại đứng trước H2

 • 2HCl + Mg → MgCl2 + H2
 • Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
 • 6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2

HCl là chất điện li mạnh hay yếu?

Axit clohidric có khả năng tan hoàn toàn trong nước và khi hòa tan nó phân li ra thành phân ly cho ra một ion H+ và một ion Cl. Chính vì axit này có khả năng phân li hoàn toàn trong nước, nên nó được nhận định là chất điện li mạnh. Bởi thế một chất được cho là điện li mạnh khi có khả năng tan hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trong nước. Đồng thời các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

HCl là chất điện li mạnh hay yếu

HCl là chất điện li mạnh

Axit clohidric có tan trong nước không?

Axit clohiđric tan hoàn toàn trong nước và phân li ra ion H+ và một ion Cl.

 • PTHH: HCl + H2O → H3O + Cl

Như vậy Bilico Miền Nam vừa chia sẻ đến các bạn các chất tác dụng với HCl hay tính chất hóa học của axit Clohidric, cũng như một số chất không tác dụng được với nó. Hy vọng những thông tin được chia sẻ trong bài viết, có thể giúp bạn cập nhật thêm một số thông tin về axit này.

 
Bài xem nhiều