Thông tin CHI TIẾT về oxit axit là gì? Tính chất hóa học quan trọng BẠN CẦN BIẾT

18/10/2021 13:46 UTC - Lượt xem: 54761

Oxit axit là gì? là câu hỏi được nhiều người thắc mắc ở các hội nhóm. Nếu bạn cũng có cùng câu hỏi, click bài viết sau để tìm hiểu ngay.

Oxit axit là gìCách đọc tên oxit axit bạn cần biết? Tinh chất hóa học của oxit axit thể hiện như thế nào? Bilico Miền Nam sẽ cung cấp những thông tin hữu ích nhất giúp bạn trả lời những câu hỏi trên qua bài viết cụ thể dưới đây.

Định nghĩa oxit axit là gì?

Theo wikipedia.org, “oxit axit hoặc anhydrit axit, thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit. Các oxit phản ứng với nước tạo thành axit, hoặc với một bazơ để tạo thành muối. Chúng là các oxit của phi kim hoặc kim loại ở trạng thái oxi hóa cao”. Công thức hóa học chung của oxit axit là MxOy.

Định nghĩa oxit axit là gì

Định nghĩa oxit axit là gì?

Ví dụ: SO2 có axit tương ứng là H2SO4, CO2 có axit tương ứng là axit cacbonic H2CO3, P2O5 axit tương ứng là H3PO4    

Hướng dẫn cách đọc tên oxit axit CHUẨN

Người dùng sẽ đọc tên oxit axit CHUẨN cũng như nhận biết dễ dàng oxit nào là oxit axit bằng công thức quan trọng dưới đây:

Tên oxit axit: (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (Tên tiền số của chỉ số nguyên tử oxi) + Oxit.

Ví dụ:

 • N2O5: Đinitơ pentaoxit
 • SO3: Lưu huỳnh trioxit
 • UO2: Urani đioxit
 • Mn2O7: Đimangan heptaoxit
 • Mn2O7: Đimangan heptaoxit….

Tính chất hóa học của oxit axit như thế nào?

Tính chất hóa học của oxit axit được thể hiện chi tiết dưới đây:

Tính chất hóa học của oxit axit

Tính chất hóa học của oxit axit

Dễ tan trong nước

Hầu hết các oxit axit đều tan trong nước để cho ra dung dịch oxit (trừ SiO2), ta có phương trình phản ứng oxit axit tác dụng với nước như sau:

SO3 + H2O → H2SO4

CO2 + H2O ⇔ H2CO3

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

N2O5 + H2O → 2HNO3

Tác dụng với oxit bazơ tan để tạo ra hợp chất muối

Khi cho oxit axit phản ứng với oxit bazơ tan sẽ tạo ra muối (và thường là các oxit có thể tác dụng được với H2O)

Ta có phương trình phản ứng sau:

SO3 + CaO → CaSO4

P2O5 + 3Na2O → 2Na3PO4

Tác dụng với bazơ tan

Bazơ tan được hiểu đơn giản là bazơ của kim loại kiềm cùng kiềm thổ mới, bao gồm NaOH, KOH, Ca(OH)2 và Ba(OH)2..

Ta có phương trình:

P2O5 + 6KOH → 2K3PO4 + 3H2O

Dựa vào tỉ lệ mol giữa oxit axit và bazơ tham gia phản ứng mà sản phẩm sau đó tạo thành có thể là hỗn hợp hai muối, nước kết hợp muối trung hòa hay muối axit.

Gốc axit tương ứng có hóa trị II

 • Đối với kim loại trong bazơ có hóa trị I:
 • Tỉ lệ mol bazơ và oxit axit là I thì sản phẩm sau quá trình phản ứng tạo ra muối axit, ta có phương trình: NaOH + SO2→ NaHSO3
 • Tỉ lệ mol bazơ và oxit axit là II thì sản phẩm sau quá trình phản ứng tạo ra muối trung hòa, ta có phương trình: 2KOH + SO3 → K2SO3 +H2O
 • Đối với kim loại trong bazơ có hóa trị II
 • Tỉ lệ mol bazơ và oxit axit là I thì sản phẩm sau quá trình phản ứng tạo ra muối trung hoa, ta có phương trình: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3
 • Tỉ lệ mol bazơ và oxit axit là II thì sản phẩm sau quá trình phản ứng tạo ra muối axit, ta có phương trình: SiO2 + Ba(OH)2 → BaSiO3

Đối với axit có gốc axit hóa trị III

 • Đối với kim loại có hóa trị I cũng dựa vào tỉ lệ oxit axit và bazơ, xảy ra các phương trình sau:

Khi tỉ lệ mol bazơ với oxit axit là 2 sẽ có phương trình:

P2O5 + 2NaOH + H2O → 2NaH2PO4  

Khi tỉ lệ mol bazơ với oxit axit là 4 sẽ có phương trình:

P2O5 +4NaOH → 2NaH2PO4 + H2O

Khi tỉ lệ mol bazơ với oxit axit là 6 sẽ có phương trình:

P2O5 + 6NaOH → 2Na2HPO4 + H2O

Phân loại oxit axit thông dụng hiện nay

Oxit là một hợp chất gồm 2 nguyên tố (oxi và một nguyên tố khác với công thức tổng quát là HaOb). 

Oxit thường được chia thành 4 loại chính tương ứng là oxit axit, oxit bazơ, oxit trung tính và oxit lưỡng tính.

 • Oxit axit được hiểu là loại axit có thể tác dụng với bazơ để tạo thành muối và nước, phản ứng với nước tạo ra axit tương ứng
 • Oxit bazơ là những oxit tác dụng được với axit để tạo ra muối và nước. Trong trường hợp tồn tại một số oxit bazơ khi phản ứng với nước tạo thành bazơ tan gọi là kiềm.
 • Oxit lưỡng tính là loại oxit có thể tác dụng được với cả axit hoặc bazơ tạo thành muối và nước.
 • Oxit trung tính là loại oxit không phản ứng với nước và cũng không phản ứng với bazơ hay axit.

Tóm lại, với những thông tin hữu ích mà chúng tôi cung cấp đã giúp người dùng hiển được Oxit axit là gì? Cách gọi tên và tính chất hóa học của oxit axit. Bạn có câu hỏi thắc mắc, hãy để lại số điện thoại bên dưới bài viết này. Bilico Miền Nam sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý khách hàng sớm nhất.

 
Bài xem nhiều