Cách tính thể tích nước bể bơi ở tất cả các hình dạng

04/12/2020 21:34 UTC - Lượt xem: 305488

Cách tính thể tích nước là bài tập vật lý cơ bản mà ai cũng đã từng được học khi còn cắp sách tới trường. Đặc biệt đối với các bể bơi, việc sử dụng công thức tính mét khối nước sẽ dễ dàng hơn trong việc lọc nước và làm sạch bể bơi. Vậy công thức tính thể tích nước trong các trương hợp cụ thể như thế nào? Toàn bộ các thông tin này sẽ được Bilico Miền Nam cung cấp qua bài viết sau đây.

cách tính thể tích nước bể bơi

Thể tích nước là gì?

Theo Wikipedia, thể tích hay dung tích của một vật chính là lượng không gian mà vật đó đang chiếm. Thể tích có đơn vị đo là lập phương của khoảng cách (khoảng cách mũ 3). Theo thông tin đánh giá thì trong hệ đo lường quốc tế, đơn vị đo khoảng cách là mét, đo thể tích là mét khối (ký hiệu là m3).

Như vậy có thể hiểu đơn giản thể tích nước chính là lượng không gian khối nước đã sử dụng. Chúng ta có thể đo đơn vị thể tích của nước bằng lít.

1 cm3 = 0,001 lít nước
1 dm3 = 1 lít nước
1 m3 = 1000 dm3 = 1.000.000 cm3 = 1.000.000.000 mm3

Do đó:

1m3 = 1000 lít

Vì vậy khi tính thể tích nước tức là chúng ta cần phải tính thể tích của không gian đang chứa nước. Với mỗi không gian khác nhau sẽ có công thức tính toán khác nhau. Tuy nhiên phổ biến nhất là các khối hình dạng chữ nhật, khối tròn, khối hình chóp, hình trụ… Phương pháp tính toán chi tiết sẽ có trong phần dưới đây.

Cách tính thể tích nước trong bể bơi hình chữ nhật

Cách tính thể tích nước trong khối hình hộp chữ nhật được áp dụng rất nhiều trong các lĩnh vực của đời sống. Đặc biệt trong xây dựng các công trình hồ bơi, tính thể tích nước được áp dụng rất nhiều. Nguyên nhân là bởi hình chữ nhật là hình dáng được nhiều chủ bể bơi lựa chọn nhất.

Cách tính m3 nước bể bơi hình chữ nhật như sau:

V = a.b.h (m3)

Trong đó:

  • a là chiều dài bể
  • b là chiều rộng bể
  • h là độ sâu bể. Trường hợp bể có nhiều độ sâu khác nhau thì chúng ta tính trung bình cộng của độ sâu vị trí nông nhất và độ sâu vị trí sâu nhất

Ví dụ: Một bể bơi có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 15x10x1.5 m thì công thức tính m3 nước trong bể là:

Thể tích bể = 150 x 100 x 15 = 225 000 dm3 = 225000 l = 225 m3

Công thức tính thể tích nước bể bơi

Hay nói cách khác thể tích nước trong khối hình hộp chữ nhật sẽ là kết quả của phép tính nhân 3 kích thước của khối hộp này.

Công thức tính mét khối nước bể bơi có dạng hình tròn

Với bể bơi được xây dựng dạng hình tròn, công thức tính khối nước như sau

V =  π.r2.h (lít)

Trong đó: 

π sấp xỉ bằng 3,14159

r là bán kính bể bơi

h là chiều cao của bể bơi

Ví dụ: Bể bơi nhà anh Long hình tròn có bán kính là 2m và chiều cao là 1.2 m. Công thức tính thể tích nước trong bể như sau:

V = 3,14 x 202 x 12 = 15000 dm3 = 15000 l = 15 m3

Công thức tính thể tích nước bể bơi hình tròn

Tuy nhiên cần lưu ý đây là công thức tính m3 nước bể bơi với các bể hình tròn có đáy bằng. Trong trường hợp bể bơi có kích thước đáy thay đổi thì độ sâu sẽ được tính bằng trung bình độ sâu của vị trí sâu nhất và nông nhất.

Xem thêm:

Cách tính m3 nước bể bơi với bể bơi hình vuông

Bể bơi được xây dựng với dạng hình vuông sẽ được tính thể tích bằng công thức sau đây:

V = 2.a.h (lít)

Trong đó:

  • a là chiều dài cạnh của bể bơi
  • h là độ sâu của bể

Ví dụ: Bể bơi có chiều dài cạnh là 4m và chiều cao là 1m. Thể tích nước trong bể được tính bằng công thức sau:

V = 2 x 40 x 10 = 800 dm3 = 800 l = 0.8 m3 nước

Công thức tính thể tích nước của bể bơi hình khối lăng trụ

Bể bơi với hình khối lăng trụ khá phổ biến tại các bể bơi lớn nhỏ ở Việt Nam. Công thức tính thể tích nước được tính theo phương pháp sau:

V = Ad.h (lít)

Trong đó:

  • Ad là diện tích đáy
  • h là chiều cao của bể bơi hình lăng trụ

Ví dụ: Bể bơi hình khối hộp chữ nhật có chiều dài đáy là 5m, chiều rộng 3m và chiều cao 1.6m. Công thức tính mét khối nước trong bể như sau

Ad= 50 x 30 = 1500 (dm)

V= 1500 x 16 = 24000 dm3 = 24000 lít = 24 m

Cách tính thể tích nước với bể bơi không có hình dáng cụ thể

Với trường hợp các bể bơi không có hình dạng cụ thể tương ứng với các hình dạng trên. Việc tính toán sẽ được thực hiện bằng cách:

  • Độ sâu của bể: Bằng độ sâu trung bình, tức là trung bình cộng của độ sâu điểm sâu nhất và điểm nông nhất.
  • Chiều rộng hoặc chiều dài của bể được tính bằng trung bình cộng chiều rộng hoặc chiều dài của các kích thước khác nhau.

Hy vọng với những thông tin cung cấp về cách tính thể tích nước trong bài viết của Bilico Miền Nam, bạn đọc sẽ biết tính toán chi tiết và chính xác thông số này. Nhờ đó quá trình xây dựng, sử dụng bình lọc nước bể bơi và vận hành hồ bơi diễn ra hiệu quả nhất.

 
Bài xem nhiều